What Makes A Progressive School, According To Ani Almario

“May kalayaan ang mga bata na pag-usapan at magtanong tungkol sa mga isyu na may kaugnayan sa buhay nila. Kunwari ‘yung mga teenager ngayon, malaking isyu ang sexuality, ang gender,” Almario said.,